IPOEX 2018

PATRONAT HONOROWYMinister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Jarosław GowinRektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek

prof.dr hab. inż. Tadeusz Słomka REKTORPrezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER KONFERENCJIWażne daty

20.04.2018 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych prac
25.04.2018 r. - Kwalifikacja prac
11.05.2018 r. - Dokonanie opłaty konferencyjnej
11.05.2018 r. - Nadesłanie pełnych tekstów referatów

Opłata konferencyjna

Koszt pełnego uczestnictwa:
pokój jednoosobowy - 1250 PLN (+ 23% VAT)
pokój dwuosobowy - 1050 PLN (+ 23% VAT)

Koszt obejmuje:

  •  udział w konferencji, materiały konferencyjne;
  •  zakwaterowanie;
  •  wyżywienie w tym przerwy kawowe;
  •  udział w imprezach towarzyszących.


Opłata za osobę towarzyszącą obejmuje noclegi oraz posiłki i wynosi: 550 PLN (+ 23% VAT)

Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Hotelu „JASKÓŁKA” oraz w sąsiednim Hotelu „DIAMENT.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że parking jest wliczony w cenę konferencji w dniach 11-13.06.2018 r.


Opłatę konferencyjną należy przelać najpóźniej do 11 maja 2018 r. na konto:
Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,
Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458
NIP: 525-00-08-577

z adnotacją "IPOEX 2018"
Imię i Nazwisko Uczestnika