IPOEX 2018

PATRONAT HONOROWYMinister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Jarosław GowinRektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek

prof.dr hab. inż. Tadeusz Słomka REKTORPrezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER KONFERENCJIZgłoszenie uczestnictwa 

Wypełniony formularz należy wysłać faksem na numer +48 22 811 07 99

lub pocztą na adres: 

Instytut Przemysłu Organicznego 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa 

do dnia 20.04.2018 r. 

Formularz zgłoszenia - IPOEX 2018 EXPLOSIVES DOWNLOAD


Uprzejmie informujemy, że artykuły przesyłane na Konferencję IPOEX 2018 będą 

publikowane w czasopiśmie "Materiały Wysokoenergetyczne"

Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów do 11 maja 2018 r.

Czasopismo indeksowane w bazie BazTech.
Liczba punktów za publikację artykułu: 5

Artykuły powinny zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres:
mat.wys@ipo.waw.pl

więcej informacji o czasopiśmie na stronie:
http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html